SOLICITARE SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ DIN PARTEA INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN IAȘI

Publicăm Adresa nr. 808407/15.04.2019 primită din partea Inspectoratului de Poliție Județean Iași privind solicitarea de oferte privind achiziționarea, prin cumpărare directă, de servicii de asistenta si reprezentare juridica / poliţist/ caz /faza procesuală, de la data încheierii contractului de asistenţă juridică până la rămânerea definitivă a soluţiei procedurale (rezoluţie sau ordonanţă procuror, hotărâre judecătorească), iar în cazul în care poliţistul are calitatea de pârât, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii
judecătoreşti.

Ofertele urmează a fi comunicate prin fax, la nr. 0232250505, sau prin e-mail, la adresa achizitii@is.politiaromana.ro, până la data de 18.04 ora 24:00.


Criteriu de atribuire avut în vedere: prețul cel mai scăzut.

 

 

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

UPDATE 2019 - Aducem la cunoștința avocaților din Baroul Iași că oferta de licențe legislative este în continuare valabilă. Colegii interesați sunt...

Detalii

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele...

Detalii