INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI ”JUST ACCES”

Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), în parteneriat cu Fundația Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ), implementează proiectul „Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST ACCESS”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

 

La finalul celor doi ani de implementare este programată conferința finală a Proiectului JUST ACCESS, în cadrul căreia vor fi prezentate activitatile și rezultatele proiectului. Evenimentul va avea loc la data de 18 octombrie 2019, în mun. Brașov, în sala de conferințe a Hotelului RAMADA.

 

Din partea Baroului Iași vor participa doi avocați. În vederea comunicării către organizatorii evenimentului a datelor de contact ale participanților, avocații din Baroul Iași se pot înscrie până la data de 11 octombrie 2019 la Secretariatul Baroului - dna Rodica Pavel. Vor avea prioritate avocații stagiari și cei înscriși în Registrul S.A.J.

Participarea este gratuită.  Se asigură decontarea transportului și cazare pentru o noapte.

 

 

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele...

Detalii