HOTĂRÂRILE CONGRESULUI AVOCAȚILOR 2019

Publicăm hotărârile adoptate de Congresul avocaților din 6 – 7 iunie 2019:

– Hotărârea nr. 01 a Congresului avocaților privind aprobarea RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2018 și Congresul avocaților 2019) (DOCX / PDF);

– Hotărârea nr. 02 a Congresului avocaților privind aprobarea execuției bugetare a Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2018 (DOCX / PDF);

– Hotărârea nr. 03 a Congresului avocaților privind aprobarea proiectului de buget al Uniunii Naționale a Barourilor din România pe anul 2019 (DOCX / PDF);

– Hotărârea nr. 04 a Congresului avocaților privind alegerea Comisiei centrale de cenzori a Uniunii Naţionale a Barourilor din România (DOCX / PDF);

– Hotărârea nr. 05 a Congresului avocaților privind constituirea Comisiei Centrale de Disciplină (DOCX / PDF);

– Hotărârea nr. 06 a Congresului avocaților privind alegerea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (DOCX / PDF);

– Hotărârea nr. 07 a Congresului avocaților privind amânarea discutării punctelor de pe ordinea de zi cu privire la Casa de Asigurări a Avocaților (DOCX / PDF);

– Hotărârea nr. 08 a Congresului avocaților pentru validarea modificărilor şi completărilor aduse Statutului profesiei de avocat şi Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor prin delegare de către Consiliul U.N.B.R. (DOCX / PDF);

– Hotărârea nr. 09 a Congresului avocaților prin care se mandatează Consiliul UNBR să analizeze și să fundamenteze din punct de vedere economic și juridic posibilitatea înființării Casei Centrale de Credit și Ajutor a Avocaților (DOCX / PDF);

– Hotărârea nr. 10 a Congresului avocaților prin care se mandatează Consiliul UNBR să aprobe rectificări ale bugetului de venituri și cheltuieli al UNBR pentru 2019, prin transferul de sume între capitolele bugetului (DOCX / PDF);

– Hotărârea nr. 11 a Congresului avocaților privind propunerile făcute în cadrul dezbaterilor Congresului, precum și materialele scrise transmise Congresului de delegații care au propus adoptarea de hotărâri, rezoluții, apeluri privitoare la modificarea directă de către Congres a unor acte cu caracter infra-parlamentar care intră în competența acestuia, dar și cu privire la modificarea/ completarea unor acte normative (DOCX / PDF).

 

 

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele...

Detalii