EXAMEN DE ADMITERE - AUGUST 2019

Examenul de primire în profesia de avocat și admiterea în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - sesiunea august 2019 - se va desfăşura în data de 30 august 2019, pentru toţi candidaţii.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar la București. 

Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul Baroului Iaşi în intervalul 08 iulie 2019 – 02 august 2019, de luni până vineri, între orele 8,00 – 15,00, iar în data de 02 august până la ora 16,00, în două exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând copii certificate pentru conformitate ale actelor depuse în primul dosar).

 

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

- certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

- actul de identitate, în copie;

- diploma de licenţă, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019”);

- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

-  adeverință medicală de la medicul de familie;

- certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;

- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost inscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (dacă este nevoie).

 

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

- certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

- actul de identitate în copie;

- diploma de licenţă, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2019”);

- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

-  adeverință medicală de la medicul de familie;

- certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;

- dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;

- un document oficial care atestă că examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise la cel puţin trei materii din cele prevăzute în programa examenului de definitivat în profesia de avocat;

-  dovada vechimii în funcția juridică îndeplinită anterior;

- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost inscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie. 

 

Relații suplimentare la telefon nr. 0232/217898 ; 0232/211322.

 

 

 

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

UPDATE 2019 - Aducem la cunoștința avocaților din Baroul Iași că oferta de licențe legislative este în continuare valabilă. Colegii interesați sunt...

Detalii

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele...

Detalii