Istoric

Justiția a reprezentat pilonul principal al societății încă din antichitate și, treptat, au fost construite bazele unei instituții care să devină un simbol tangibil al acesteia. În România, deoarece aceasta este societatea pe care o servim cu credință, Legea pentru constituirea corpului de advocați a intrat în vigoare în urmă cu 151 de ani . Aceasta introducea cadrul juridic modern de tip occidental al organizării și exercitării profesiei.

Pe baza legii mai sus menționate, dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în urma unui proces destul de anevoios de aplicare a dispozițiilor sale, la mijlocul anului 1864 se înființa Baroul Iaşi. Acesta și-a continuat activitatea în această formă până la data  de 21 iulie 1954, când, prin Decretul nr. 261, avocații au fost organizați sub forma Colegiilor județene de avocați, fiind subordonate la nivel național Ministerului de Justiție. Astfel, avocații din zona Iași au fost reuniți în Colegiul de avocați ai județului Iași.

O nouă etapă începe după evenimentele din decembrie 1989, când membrii Baroului Iași, alături de ceilalți avocați din țară hotărăsc ieșirea de sub tutela Ministerului de Justiție, revenirea la formele tradiționale de exercitare a profesiei pentru înființarea baroului. Se desfășoară o activitate intensă pentru modificarea legislației existente, perfecționarea acesteia, etapă care s-a încheiat odată cu apariția Legii nr. 51/1995 ce consfințea independența deplină a profesiei de avocat și crea premisele privatizării profesiei prin apariția noilor forme de exercitare a profesiei: cabinetele individuale de avocatură, cabinetele asociate, societățile civile profesionale.

Primul decan al acestuia, Dimitrie Corne, a fost o personalitate publică recunoscută, veritabil savant al stiinței dreptului timpului și avocat de talent. Baroul a apărat cu succes libertatea și onoarea profesională a membrilor săi și a contribuit din ce în ce mai mult la bunul mers al justiției în România.

Astazi, organele de conducere ale Baroului Iași sunt:

  • adunarea generală;
  • consiliul;
  • decanul.

De asemenea, în cadrul instituției vizate există:

  • departamentul administrativ cu serviciul secretariat și serviciul asistență judiciară;
  • departamentul financiar contabil cu serviciul contabilitate și casierie.

Parteneri

Juridice.ro

Top News

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu…

Detalii

LEGISLAȚIE GRATUITĂ PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Suntem încântați sa vă anunțăm că Baroul Iași pune la dispoziție tuturor membrilor activi înscriși, accesul GRATUIT la modulul de Legislație din…

Detalii

OFERTĂ SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ PENTRU AVOCAȚI

Publicăm <link file:434 download internal link in current>PROTOCOLUL încheiat cu autoritatea de certificare Trans Sped privind facilități pentru obținerea certificatului de semnătură digitală pentru…

Detalii

ACCES LA CONFERINȚELE ”UNIVERSUL JURIDIC” PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Baroul Iași și Universul Juridic au încheiat un parteneriat instituțional care constă în oferirea accesului pentru membrii Baroului Iași la…

Detalii

DEZBATERE ONLINE ”ASISTENȚA EXTRAJUDICIARĂ”

Baroul Iasi vă invită să participați la dezbaterea online Asistența extrajudiciară – formă de ajutor public judiciar. Dezbaterea va avea loc miercuri…

Detalii