DEMERSURILE ÎNTREPRINSE DE U.N.B.R. PENTRU INIȚIEREA ȘI ÎNCHEIEREA UNUI NOU PROTOCOL ÎNCHEIAT ÎNTRE UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA ( U.N.B.R.), MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI MINISTERUL PUBLIC

Publicăm Comunicatul primit din partea U.N.B.R. privind adresa transmisă către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții privind demersurile întreprinse de U.N.B.R. pentru inițierea și încheierea unui nou Protocol încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România ( U.N.B.R.), Ministerul Justiției și Ministerul Public, conform art. 84 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicată.

Documente atașate comunicatului:

APEL al CP-UNBR din 01-02-2019 privind asistența judiciară;

Adresa 57-DCAJ-14.07.2017-MIN_JUSTITIEI;

Adresa 57-DCAJ-14.07.2017-MIN_PUBLIC;

Corespondență Ministerul Justiției.

 

 

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii