VALIDARE DOSARE EXAMEN DE ADMITERE ÎN PROFESIE - SESIUNEA MARTIE 2019

Prin Decizia nr. 31/29.01.2019 a Consiliului Baroului Iași au fost validate rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor pentru susținerea examenului de primire în profesia de avocat a candidaților care au solicitat înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat și de admitere în cadrul I.N.P.P.A., în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar (Tabel candidați stagiari), precum și a candidaților care au solicitat înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, în vederea dobândirii titlului profesional de avocat definitiv (Tabel candidați definitivi).

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii