ȘEDINȚA CONSILIULUI BAROULUI IAȘI DIN 16 AUGUST 2018

Prin Decizia nr. 40/D/II/8 august 2018 a Decanului Baroului Iași, a fost convocat Consiliul Baroului Iaşi pentru ziua de joi, 16 august 2018, ora 13.00, în Sala "Carmen Bernic".

 

Ședința a fost prezidată de către Decanul Baroului Iași, dl. av. dr. Marius Sebastian Striblea. Au participat 10 membri ai Consiliului din totalul de 13.

 

Şedinţa a avut următoarea ordine de zi:

1. Cuvântul Decanului;

2. Validarea dosarelor candidaților înscriși la examenul de admitere în profesia de avocat (2018);

3. Verificarea situației avocaților restanțieri;

4. Lucrări curente;

5. Sesizări;

6. Diverse.

 

Consiliul a adoptat mai multe hotărâri, printre care:

1. Validarea demersurilor făcute de către Decanul Baroului pentru organizarea Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R., precum și luarea celorlalte măsuri organizatorice necesare desfășurării în bune condiții a lucrărilor celor două foruri naționale din perioada 23-25 august 2018;

2. validarea dosarelor candidaților înscriși la examenul de primire în profesie, sesiunea august 2018;

3. verificarea situației avocaților restanțieri la bugetul Baroului Iași și la bugetul Filialei Iași a C.A.A.

 

 

 

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

UPDATE 2019 - Aducem la cunoștința avocaților din Baroul Iași că oferta de licențe legislative este în continuare valabilă. Colegii interesați sunt...

Detalii

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele...

Detalii