ȘEDINȚA CONSILIULUI BAROULUI IAȘI DIN 7 MARTIE 2018

La data de 7 martie 2018 a avut loc ședința Consiliului Baroului Iași. Aceasta a fost prezidată de către Decanul Baroului Iași, dl. av. dr. Marius Sebastian Striblea. La ședință au participat 11 membri ai Consiliului din totalul de 13 membri.

Consiliul a adoptat mai multe hotărâri, printre care:

1. luarea măsurilor organizatorice necesare în vederea desfășurării în bune condiții a lucrărilor Adunării Generale a Avocaților din data de 15 martie 2018;

2. mandatarea Decanului în vederea prezentării raportului Consiliului Baroului Iași la Adunarea Generală a Avocaților;

3. avizarea dării de seamă contabile, ce urmează a fi supusă aprobării Adunării Generale a Avocaților;

4. discutarea în cuprinsul Adunării Generale a Avocaților a tematicii Congresului Avocaților din 20-21 aprilie 2018, cu privire la ”Secretul profesional”;

5. validarea candidaților înscriși în vederea alegerii ca delegați la Congresul Avocaților și a celor înscriși pentru funcția de cenzori la Filiala Iași a Casei de Asigurări a Avocaților și tragerea la sorți a ordinii acestora pe buletinele de vot;

6.constituirea unei comisii de organizare a Consiliului U.N.B.R. ce se va desfășura la Iași în luna august;

7. mutarea casieriei Baroului Iași și a Filialei Iași a Casei de Asigurări a Avocaților la sediul din bloc ”6 martie”, în vederea facilitării accesului avocaților;

8. încheierea cu Inspectoratul Școlar Județean Iași a unui protocol în vederea derulării proiectului ”Educație juridică în școli”.

 

 

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

UPDATE 2019 - Aducem la cunoștința avocaților din Baroul Iași că oferta de licențe legislative este în continuare valabilă. Colegii interesați sunt...

Detalii

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele...

Detalii