DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

În ședința din data de 6 decembrie 2017, Consiliul Baroului Iași a hotărât distribuirea, cu titlu gratuit, către membrii baroului a unui număr de 412 licențe de acces la site-uri de informare juridică (legislație).

Vor beneficia de aceste licențe avocații care îndeplinesc următoarele condiții:

  •  nu înregistrează restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale;
  •  nu au suferit sancțiuni disciplinare;
  •  vor respecta obligația legală de a participa la Adunarea Generală a Baroului Iași.

 

Distribuirea se va face cu prioritate avocaților înscriși în registrul S.A.J., precum și avocaților stagiari, în ordinea înregistrării cererilor la Secretariatul S.A.J. (d-na Adriana Cârstea). Cererile vor cuprinde datele de contact ale beneficiarului (nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon mobil), în vederea creării unui cont personalizat în aplicația "Tabloul național al avocaților", aplicație gestionată de U.N.B.R. și prin care se va asigura accesul la site-urile de informare juridică.

 

 

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii