Comisia de Cenzori

Membrii Comisiei de Cenzori:
  1. Grigore - Rotaru Iuliana
  2. Bulgaru Laura
  3. Damoc Oana

 

Comisia vizată este formată dintr-un număr de trei membri aleși, prin vot secret, de adunarea generală a baroului, pentru un mandat de patru ani, dintre avocații care au o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin opt ani, iar mandatul lor poate fi reînnoit.

Comisia de cenzori îndeplinește următoarele atribuții principale:

a) verifică dacă bilanțul contabil și raportările fiscale periodice sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele de evidență contabilă ale baroului – cel puțin unul dintre cenzori să aibă studii economice.

b) verifică periodic, cel puțin o dată pe trimestru, modul în care este gestionat patrimoniul baroului;

c) verifică, cel puțin o dată pe lună și inopinat, modul în care este ținut registrul de casă și sunt gestionate resursele bănești ale baroului;

d) verifică, cel puțin o dată pe trimestru, modul în care sunt realizate creanţele baroului precum şi concordanţa şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiei aprobate de organele profesiei;

e) verifică şi propune măsurile necesare ţinerii corespunzătoare a evidenţelor contabile de către personalul baroului;

f) verifică dacă persoanele care au calitatea de gestionar, în sensul legii, au constituit şi depus garanţiile corespunzătoare;

g) verifică modul în care sunt gestionate şi păstrate titlurile de proprietate ale bunurilor ce compun patrimoniul baroului, precum şi titlurile de valoare deţinute de barou;

h) formulează şi înaintează decanului şi consiliului baroului propuneri vizând creşterea siguranţei şi eficienţei depozitării resurselor financiare ale baroului;

i) îndeplineşte şi alte atribuţii date prin lege comisiilor de cenzori.

Comisia de cenzori întocmeşte rapoarte, procese-verbale de verificare gestionară şi note de propuneri, acte ce sunt prezentate operativ decanului baroului prin înregistrarea în registrul de intrare-ieşire al baroului. Măsurile adoptate de organele profesiei în legătură cu actele întocmite de Comisia de cenzori sau unii dintre membrii săi sunt aduse la cunoştinţa acesteia prin grija decanului baroului, anexându-se obligatoriu la actele de control respective. In final, membrii Comisiei de cenzori răspund, în condiţiile legii, în legătură cu modul în care îşi duc la îndeplinire mandatul încredinţat de Adunarea generala a baroului.

 

Parteneri

Juridice.ro

Top News

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu…

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele…

Detalii

LEGISLAȚIE GRATUITĂ PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Suntem încântați sa vă anunțăm că Baroul Iași pune la dispoziție tuturor membrilor activi înscriși, accesul GRATUIT la modulul de Legislație din…

Detalii

OFERTĂ SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ PENTRU AVOCAȚI

Publicăm <link file:434 download internal link in current>PROTOCOLUL încheiat cu autoritatea de certificare Trans Sped privind facilități pentru obținerea certificatului de semnătură digitală pentru…

Detalii

ACCES LA CONFERINȚELE ”UNIVERSUL JURIDIC” PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Baroul Iași și Universul Juridic au încheiat un parteneriat instituțional care constă în oferirea accesului pentru membrii Baroului Iași la…

Detalii

DEZBATERE ONLINE ”ASISTENȚA EXTRAJUDICIARĂ”

Baroul Iasi vă invită să participați la dezbaterea online Asistența extrajudiciară – formă de ajutor public judiciar. Dezbaterea va avea loc miercuri…

Detalii