EXAMEN DE ADMITERE 2018

Examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - sesiunea august 2018 - se va desfăşura în data de 31 august 2018, pentru toţi candidaţii.

Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

Materiile de examen sunt:

- organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

- drept civil;

- drept procesual civil;

- drept penal;

- drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 368 din 22.06.2018 a Consiliului U.N.B.R.

 

Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul Baroului Iaşi în intervalul 09 iulie 2018 – 03 august 2018, între orele 09.00 – 15.00, de luni până vineri, în două exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând copii certificate pentru conformitate ale actelor depuse în primul dosar).

 

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

- certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

- actul de identitate, în copie;

- diploma de licenţă, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2018”);

- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

- certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de medicul de familie;

- certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;

- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost inscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (dacă este nevoie);

- cererea tip de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care să rezulte că, în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul I.N.P.P.A. central sau într-un centru teritorial al I.N.P.P.A. În toate cazurile, candidaţii au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al I.N.P.P.A;

 

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

- certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

- actul de identitate în copie;

- diploma de licenţă, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2018”);

- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

- certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de medicul de familie;

- certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;

- dovada promovării examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;

- un document oficial care atestă că examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise la cel puţin trei materii din cele prevăzute în programa examenului de definitivat în profesia de avocat.      

 

Relații suplimentare la telefon nr. 0232/217898 ; 0232/211322.

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLATA TAXELOR SI CONTRIBUTIILOR PROFESIONALE PRIN TRANSFER BANCAR

Avocații care doresc să achite taxele și contribuțiile profesionale prin transfer bancar (la ghișeu sau e-banking) au la dispoziție următoarele...

Detalii

LEGISLAȚIE GRATUITĂ PENTRU MEMBRII BAROULUI IAȘI

Suntem încântați sa vă anunțăm că Baroul Iași pune la dispoziție tuturor membrilor activi înscriși, accesul GRATUIT la modulul de Legislație din...

Detalii

WORKSHOP ”IMPLICAȚIILE LEGISLAȚIEI FISCALE ASUPRA PROFESIEI DE AVOCAT” - AMÂNAT

UPDATE: Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și măsurile adoptate de autorități în această perioadă,...

Detalii