Comisia de Disciplina

 

In cadrul Baroului Iași se organizează şi funcţionează Comisia de disciplină, care este independentă de organele de conducere ale baroului, alcătuită din sapte membri, aleşi de Adunarea generala a baroului pe o perioada de patru ani. Pot fi membri ai comisiei de disciplină numai avocaţii care au o vechime de minimum 10 ani in profesie.

Membrii comisiei de disciplina sunt:

 1. Bejinaru Alina - Președinte
 2. Răuțu Cristina - Vicepreședinte
 3. Bârsan Ionuț Liviu
 4. Damian Leonard
 5. Filip Liviu
 6. Fiuciuc Adrian
 7. Poroșnicu Gianina-Vera

Comisia de disciplină a Baroului Iasi judecă, în primă instanţă, în complet de trei membri, abaterile disciplinare săvârşite de avocaţii înscrişi în cadrul acestuia, cu excepţia abaterilor săvârşite de decan şi de membrii Consiliului U.N.B.R.

Preşedintele comisiei de disciplină, cel care coordoneaza intreaga activitate a acesteia, îndeplineşte următoarele atribuţiuni principale:

 • ia măsurile necesare pentru organizarea şi buna funcţionare a activităţii comisiei ca instanţă disciplinară;
 • primeşte şi repartizează acţiunile disciplinare;
 • urmăreşte asigurarea dotărilor tehnico-materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii completelor de judecată;
 • stabileşte, prin tragere la sorţi, componenţa completelor de judecată;
 • urmăreşte formarea şi conservarea corespunzătoare a arhivei comisiei;
 • informează lunar, în scris, Preşedintele U.N.B.R. în legătură cu sancţiunile disciplinare aplicate avocaţilor de către completele de judecată constituite la nivelul Comisiei.
 • desemnează membrii unui alt complet de judecată care urmează să judece eventualele cereri de abţinere sau de recuzare;
 • ţine evidenţa centralizată a completelor de judecată care au soluţionat cauzele deduse judecăţii.

 

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

În ședința din data de 6 decembrie 2017, Consiliul Baroului Iași a hotărât distribuirea, cu titlu gratuit, către membrii baroului a unui număr de 412...

Detalii

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLANIFICAREA AVOCAȚILOR LA ASISTENȚA JUDICIARĂ DIN OFICIU ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2018 - IANUARIE 2019

Listele actualizate cu planificarea avocaților înscriși în Registrul de asistență judiciară al Baroului Iași în perioada septembrie 2018 - ianuarie...

Detalii