Comisia de Disciplina

 

In cadrul Baroului Iași se organizează şi funcţionează Comisia de disciplină, care este independentă de organele de conducere ale baroului, alcătuită din sapte membri, aleşi de Adunarea generala a baroului pe o perioada de patru ani. Pot fi membri ai comisiei de disciplină numai avocaţii care au o vechime de minimum 10 ani in profesie.

Membrii comisiei de disciplina sunt:

 1. Bejinaru Alina - Președinte
 2. Răuțu Cristina - Vicepreședinte
 3. Bârsan Ionuț Liviu
 4. Damian Leonard
 5. Filip Liviu
 6. Fiuciuc Adrian
 7. Poroșnicu Gianina-Vera

Comisia de disciplină a Baroului Iasi judecă, în primă instanţă, în complet de trei membri, abaterile disciplinare săvârşite de avocaţii înscrişi în cadrul acestuia, cu excepţia abaterilor săvârşite de decan şi de membrii Consiliului U.N.B.R.

Preşedintele comisiei de disciplină, cel care coordoneaza intreaga activitate a acesteia, îndeplineşte următoarele atribuţiuni principale:

 • ia măsurile necesare pentru organizarea şi buna funcţionare a activităţii comisiei ca instanţă disciplinară;
 • primeşte şi repartizează acţiunile disciplinare;
 • urmăreşte asigurarea dotărilor tehnico-materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii completelor de judecată;
 • stabileşte, prin tragere la sorţi, componenţa completelor de judecată;
 • urmăreşte formarea şi conservarea corespunzătoare a arhivei comisiei;
 • informează lunar, în scris, Preşedintele U.N.B.R. în legătură cu sancţiunile disciplinare aplicate avocaţilor de către completele de judecată constituite la nivelul Comisiei.
 • desemnează membrii unui alt complet de judecată care urmează să judece eventualele cereri de abţinere sau de recuzare;
 • ţine evidenţa centralizată a completelor de judecată care au soluţionat cauzele deduse judecăţii.

 

SERBAREA DE CRĂCIUN

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Baroul Iași și Casa de Asigurări a Avocaților - Filiala Iași organizează la data de 21 decembrie 2017, ora 17.00, Ca...

Detalii

Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 privind amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017

Publicăm Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 prin care, cu unanimitate de voturi, Comisia Permanentă a UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a...

Detalii

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din Hotărâre.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din...

Detalii