Istoric barou
Istoric barou

Istoric

Justiția a reprezentat pilonul principal al societății încă din antichitate și, treptat, au fost construite bazele unei instituții care să devină un simbol tangibil al acesteia. În România, deoarece aceasta este societatea pe care o servim cu credință, Legea pentru constituirea corpului de advocați a intrat în vigoare în urmă cu 151 de ani . Aceasta introducea cadrul juridic modern de tip occidental al organizării și exercitării profesiei.

Pe baza legii mai sus menționate, dată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în urma unui proces destul de anevoios de aplicare a dispozițiilor sale, la mijlocul anului 1864 se înființa Baroul Iaşi. Acesta și-a continuat activitatea în această formă până la data  de 21 iulie 1954, când, prin Decretul nr. 261, avocații au fost organizați sub forma Colegiilor județene de avocați, fiind subordonate la nivel național Ministerului de Justiție. Astfel, avocații din zona Iași au fost reuniți în Colegiul de avocați ai județului Iași.

O nouă etapă începe după evenimentele din decembrie 1989, când membrii Baroului Iași, alături de ceilalți avocați din țară hotărăsc ieșirea de sub tutela Ministerului de Justiție, revenirea la formele tradiționale de exercitare a profesiei pentru înființarea baroului. Se desfășoară o activitate intensă pentru modificarea legislației existente, perfecționarea acesteia, etapă care s-a încheiat odată cu apariția Legii nr. 51/1995 ce consfințea independența deplină a profesiei de avocat și crea premisele privatizării profesiei prin apariția noilor forme de exercitare a profesiei: cabinetele individuale de avocatură, cabinetele asociate, societățile civile profesionale.

Primul decan al acestuia, Dimitrie Corne, a fost o personalitate publică recunoscută, veritabil savant al stiinței dreptului timpului și avocat de talent. Baroul a apărat cu succes libertatea și onoarea profesională a membrilor săi și a contribuit din ce în ce mai mult la bunul mers al justiției în România.

Astazi, organele de conducere ale Baroului Iași sunt:

  • adunarea generală;
  • consiliul;
  • decanul.

De asemenea, în cadrul instituției vizate există:

  • departamentul administrativ cu serviciul secretariat și serviciul asistență judiciară;
  • departamentul financiar contabil cu serviciul contabilitate și casierie.

SERBAREA DE CRĂCIUN

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Baroul Iași și Casa de Asigurări a Avocaților - Filiala Iași organizează la data de 21 decembrie 2017, ora 17.00, Ca...

Detalii

Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 privind amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017

Publicăm Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 prin care, cu unanimitate de voturi, Comisia Permanentă a UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a...

Detalii

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din Hotărâre.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din...

Detalii