ȘEDINȚA CONSILIULUI BAROULUI IAȘI DIN 19 IUNIE 2018

La data de 19 iunie 2018 a avut loc ședința Consiliului Baroului Iași. Aceasta a fost prezidată de către Decanul Baroului Iași, dl. av. dr. Marius Sebastian Striblea. La ședință au participat 10 membri ai Consiliului din totalul de 13.

Consiliul a adoptat mai multe hotărâri, printre care:

1. luarea măsurilor organizatorice necesare în vederea desfășurării în bune condiții a lucrărilor Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R. din 23-25 august 2018;

2. implementarea GDPR în activitatea baroului;

3. luarea măsurilor legale pentru recuperarea debitelor datorate la bugetul Baroului Iași și la bugetul Filialei C.A.A. Iași;

4. soluționarea lucrărilor curente și a sesizărilor aflate pe rol.


NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii