INFORMARE ÎNTÂLNIRE DE LUCRU U.N.B.R. - M.J. DIN DATA DE 15.05.2018

La data de 16 mai 2018, Uniunea Națională a Barourilor din România a transmis Baroului Iași următorul comunicat:

 

"În data de 15.05.2018, între orele 14.00-14.45, a avut loc la sediul Ministerului Justiției întâlnirea de lucru dintre domnul Vicepreședinte U.N.B.R. av. dr. Petruț Ciobanu și domnul Nicolae Liviu POPA, Secretar de Stat. În cadrul întâlnirii domnul Vicepreședinte a informat cu privire la demersurile întreprinse de către Uniunea Națională a Barourilor din România în relația cu Ministerul Justiției și Ministerul Public pentru încheierea unui nou Protocol privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală concretizate prin 21 de adrese transmise către Ministerul Justiției și către Ministerul Public (5 adrese perioada 09.12.2015 - 29.03.2017 și 16 adrese în perioda 07.04.2018 - 03.05.2018).

Domnul Nicolae Liviu Popa, Secretar de Stat a informat că Ministerul Justiției urmează să transmită adrese către U.N.B.R. și Ministerul Public prin care se va solicita desemnarea persoanelor de contact pentru inițierea și realizarea unui nou Protocol încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România, Ministerul Justiției și Ministerul Public. S-a stabilit în cadrul întâlnirii că în perioada următoare, cel târziu până în toamna anului 2018, se va semna un nou Protocol privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală încheiat între Uniunea Națională a Barourilor din România, Ministerul Justiției și Ministerul Public."

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii