CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A FILIALEI CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR IAȘI

Publicăm Convocatorul privind Adunarea generală ordinară a Filialei Casei de Asigurări a Avocaților Iași, adunare ce va avea loc la data de 26 martie 2018, începând cu ora 14.00, la Teatrul Luceafărul, în același timp cu Adunarea generală ordinară a avocaților din Baroul Iași.

Consiliul de administrație al Filialei Casei de Asigurări a Avocaților din România Iași, prin Hotărârea nr. 5 din 19.03.2018, convoacă Adunarea generală ordinară a Filialei Casei de Asigurări a Avocaților Iași la data de 26 martie 2018,  începând cu ora 14.00, la Teatrul Luceafărul, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului de activitate și gestiune - darea de seamă contabilă pentru anul 2017 a consiliului de administrație al Filialei Iași;

  1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2017;

  1. Descărcarea Consiliului de administrație cu privire la activitatea și gestiunea financiar-contabil 2017;

  1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2018;

  1. Alegerea comisiei de cenzori formată din trei membri, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar, cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani;

  2. Diverse.

     

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii