CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A AVOCAȚILOR

Publicăm Convocatorul privind Adunarea generală ordinară a avocaților din Baroul Iași, adunare ce va avea loc la data de 26 martie 2018, începând cu ora 14.00, la Teatrul Luceafărul.

Consiliul Baroului Iaşi​, în baza art. 53 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr. 3 din 2018​, convoacă Adunarea generală ordinară a avocaţilor din Baroul Iaşi la data de 26 martie 2018, ​începând cu ora 14.00, ​la Teatrul Luceafărul, cu următoarea ​ordine de zi​:

1. ​Darea de seamă contabilă a Baroului Iași pentru anul 2017, citirea raportului comisiei de cenzori, votarea descărcării de gestiune şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului pentru anul 2018;

2. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Iaşi pentru anul 2017;

3.​ Cuvântul Decanului;

4. Alegerea celor patru delegaţi ai Baroului Iași la Congresul Avocaților​ (București​, 20 - 21 aprilie 2018​);

5.​ Diverse.  

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

În ședința din data de 6 decembrie 2017, Consiliul Baroului Iași a hotărât distribuirea, cu titlu gratuit, către membrii baroului a unui număr de 412...

Detalii

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLANIFICAREA AVOCAȚILOR LA ASISTENȚA JUDICIARĂ DIN OFICIU ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2018 - IANUARIE 2019

Listele actualizate cu planificarea avocaților înscriși în Registrul de asistență judiciară al Baroului Iași în perioada septembrie 2018 - ianuarie...

Detalii