ȘEDINȚA CONSILIULUI BAROULUI IAȘI DIN 7 MARTIE 2018

La data de 7 martie 2018 a avut loc ședința Consiliului Baroului Iași. Aceasta a fost prezidată de către Decanul Baroului Iași, dl. av. dr. Marius Sebastian Striblea. La ședință au participat 11 membri ai Consiliului din totalul de 13 membri.

Consiliul a adoptat mai multe hotărâri, printre care:

1. luarea măsurilor organizatorice necesare în vederea desfășurării în bune condiții a lucrărilor Adunării Generale a Avocaților din data de 15 martie 2018;

2. mandatarea Decanului în vederea prezentării raportului Consiliului Baroului Iași la Adunarea Generală a Avocaților;

3. avizarea dării de seamă contabile, ce urmează a fi supusă aprobării Adunării Generale a Avocaților;

4. discutarea în cuprinsul Adunării Generale a Avocaților a tematicii Congresului Avocaților din 20-21 aprilie 2018, cu privire la ”Secretul profesional”;

5. validarea candidaților înscriși în vederea alegerii ca delegați la Congresul Avocaților și a celor înscriși pentru funcția de cenzori la Filiala Iași a Casei de Asigurări a Avocaților și tragerea la sorți a ordinii acestora pe buletinele de vot;

6.constituirea unei comisii de organizare a Consiliului U.N.B.R. ce se va desfășura la Iași în luna august;

7. mutarea casieriei Baroului Iași și a Filialei Iași a Casei de Asigurări a Avocaților la sediul din bloc ”6 martie”, în vederea facilitării accesului avocaților;

8. încheierea cu Inspectoratul Școlar Județean Iași a unui protocol în vederea derulării proiectului ”Educație juridică în școli”.

 

 

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

În ședința din data de 6 decembrie 2017, Consiliul Baroului Iași a hotărât distribuirea, cu titlu gratuit, către membrii baroului a unui număr de 412...

Detalii

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLANIFICAREA AVOCAȚILOR LA ASISTENȚA JUDICIARĂ DIN OFICIU ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2018 - IANUARIE 2019

Listele actualizate cu planificarea avocaților înscriși în Registrul de asistență judiciară al Baroului Iași în perioada septembrie 2018 - ianuarie...

Detalii