CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A FILIALEI CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR IAȘI

Publicăm Convocatorul privind Adunarea generală ordinară a Filialei Casei de Asigurări a Avocaților Iași, adunare ce va avea loc la data de 15 martie 2018, începând cu ora 14.00, la Teatrul Luceafărul, în același timp cu Adunarea generală ordinară a avocaților din Baroul Iași.

Consiliul de administrație al Filialei Casei de Asigurări a Avocaților din România Iași, prin Hotărârea nr. 3 din 12.02.2018, convoacă Adunarea generală ordinară a Filialei Casei de Asigurări a Avocaților Iași la data de 15 martie 2018, începând cu ora 14.00, la Teatrul Luceafărul, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului de activitate și gestiune - darea de seamă contabilă pentru anul 2017 a consiliului de administrație al Filialei Iași;

2. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar-contabilă din anul 2017;

3. Descărcarea Consiliului de administrație cu privire la activitatea și gestiunea financiar-contabil 2017;

4. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul financiar-contabil 2018;

5. Alegerea comisiei de cenzori formată din trei membri, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar, cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani. Candidaturile în acest sens pot fi depuse la Secretariatul Baroului Iași în perioada 26 februarie-6 martie 2018, între orele 9.00-16.00.;

6. Diverse.

 

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

În ședința din data de 6 decembrie 2017, Consiliul Baroului Iași a hotărât distribuirea, cu titlu gratuit, către membrii baroului a unui număr de 412...

Detalii

PLANIFICAREA AVOCAȚILOR LA ASISTENȚA JUDICIARĂ DIN OFICIU ÎN PERIOADA IUNIE - SEPTEMBRIE 2018

Listele actualizate cu planificarea avocaților înscriși în Registrul de asistență judiciară al Baroului Iași în perioada februarie - mai 2018 au fost...

Detalii

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

Publicăm Hotărârea nr. 367/ 22.06.2018 a Consiliului UNBR pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru privind organizarea...

Detalii