CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A AVOCAȚILOR

Publicăm Convocatorul privind Adunarea generală ordinară a avocaților din Baroul Iași, adunare ce va avea loc la data de 15 martie 2018, începând cu ora 14.00, la Teatrul Luceafărul.

Consiliul Baroului Iaşi, în baza art. 53 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea nr. 1 din 2018, convoacă Adunarea generală ordinară a avocaţilor din Baroul Iaşi la data de 15 martie 2018, începând cu ora 14.00, la Teatrul Luceafărul, cu următoarea ordine de zi:

1. Darea de seamă contabilă a Baroului Iași pentru anul 2017, citirea raportului comisiei de cenzori, votarea descărcării de gestiune şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului pentru anul 2018;

2. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Iaşi pentru anul 2017;

3. Cuvântul Decanului;

4. Alegerea celor patru delegaţi ai Baroului Iași la Congresul Avocaților (București, 20 - 21 aprilie 2018). Candidaturile în acest sens pot fi depuse la Secretariatul Baroului în perioada 26 februarie – 6 martie 2018, între orele 9.00 – 16.00;

5. Diverse.

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

În ședința din data de 6 decembrie 2017, Consiliul Baroului Iași a hotărât distribuirea, cu titlu gratuit, către membrii baroului a unui număr de 412...

Detalii

PLANIFICAREA AVOCAȚILOR LA ASISTENȚA JUDICIARĂ DIN OFICIU ÎN PERIOADA FEBRUARIE - MAI 2018

Listele actualizate cu planificarea avocaților înscriși în Registrul de asistență judiciară al Baroului Iași în perioada februarie - mai 2018 au fost...

Detalii

PLANIFICAREA PLĂȚILOR DATORATE PENTRU ASISTENȚA JUDICIARĂ DIN OFICIU

Listele actualizate, cuprinzând planificarea în cursul lunii februarie 2018 a plăților la casierie ale sumelor cuvenite avocaților înscriși în...

Detalii