ȘEDINȚĂ DE CONSILIU

Prin Decizia nr. 34/D/II/9 ianuarie 2018 a Decanului Baroului Iași, se convoacă şedinţa Consiliului Baroului Iaşi pentru ziua de marți, 30 ianuarie 2018, ora 14.00, în Sala „Carmen Bernic.

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

1. Cuvântul Decanului;

2. Verificarea și semnarea procesului – verbal al ședinței de consiliu din data de 6 decembrie 2017;

3. Depunerea jurământului de către avocații nou primiți în profesie;

4. Aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;

5. Emiterea deciziilor de trecere pe tabloul avocaților definitivi a avocaților care au promovat examenul de definitivare în anul 2017;

6. Convocarea Adunării Generale a Avocaților din Baroul Iași;

7. Măsuri organizatorice în legătură cu Adunarea Generală a Avocaților;

8. Lucrări curente;

9. Sesizări;

10. Verificarea situației avocaților restanțieri;

11. Diverse.

 

DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

În ședința din data de 6 decembrie 2017, Consiliul Baroului Iași a hotărât distribuirea, cu titlu gratuit, către membrii baroului a unui număr de 412...

Detalii

NOTĂ DE INFORMARE A AVOCAȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentului General privind Protecția Datelor (în continuare Regulamentul) nr. (UE) 2016/679 cu...

Detalii

PLANIFICAREA AVOCAȚILOR LA ASISTENȚA JUDICIARĂ DIN OFICIU ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2018 - IANUARIE 2019

Listele actualizate cu planificarea avocaților înscriși în Registrul de asistență judiciară al Baroului Iași în perioada septembrie 2018 - ianuarie...

Detalii