DISTRIBUIRE LICENȚE LEGISLATIVE

În ședința din data de 6 decembrie 2017, Consiliul Baroului Iași a hotărât distribuirea, cu titlu gratuit, către membrii baroului a unui număr de 412 licențe de acces la site-uri de informare juridică (legislație).

Vor beneficia de aceste licențe avocații care îndeplinesc următoarele condiții:

  •  nu înregistrează restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale;
  •  nu au suferit sancțiuni disciplinare;
  •  vor respecta obligația legală de a participa la Adunarea Generală a Baroului Iași.

 

Distribuirea se va face cu prioritate avocaților înscriși în registrul S.A.J., precum și avocaților stagiari, în ordinea înregistrării cererilor la Secretariatul S.A.J. (d-na Adriana Cârstea). Cererile vor cuprinde datele de contact ale beneficiarului (nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon mobil), în vederea creării unui cont personalizat în aplicația "Tabloul național al avocaților", aplicație gestionată de U.N.B.R. și prin care se va asigura accesul la site-urile de informare juridică.

 

 

SERBAREA DE CRĂCIUN

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Baroul Iași și Casa de Asigurări a Avocaților - Filiala Iași organizează la data de 21 decembrie 2017, ora 17.00, Ca...

Detalii

Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 privind amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017

Publicăm Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017 prin care, cu unanimitate de voturi, Comisia Permanentă a UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a...

Detalii

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din Hotărâre.

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din...

Detalii