Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rbar1001/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 475

EXAMEN DE ADMITERE IN PROFESIE – 2015

COMUNICAT

EXAMEN DE ADMITERE IN PROFESIE – 2015

        Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2015 – se va desfăşura în ziua de 14 septembrie 2015, pentru toţi candidaţii.

Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susținerea unei probe tip grilă la următoarele discipline:

– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

– drept civil;

– drept procesual civil;

– drept penal;

– drept procesual penal.

          Centrul teritorial Iaşi va organiza examenul de primire în profesie pentru barourile: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui.

          Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul Baroului Iaşi în intervalul 31 iulie 201517 august 2015, între orele 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare, în două exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar).

  1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

            – certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

            – actul de identitate în copie;

            – diploma de licenţă, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

           – dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”);

         – certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

         – certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de medicul de familie;

         – certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;

         – certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost inscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

            – 2 (două) fotografii tip legitimație;

           – 2 (două) dosare cu şină;

            – cererea tip de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care să rezulte că, în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul I.N.P.P.A. central sau într-un centru teritorial al I.N.P.P.A. În toate cazurile, candidaţii au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al I.N.P.P.A;

  1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

            – certificatul de naştere, în copie legalizată;

            – actul de identitate în copie;

            – diploma de licenţă, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

            – dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”);

          – certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

          – certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de medicul de familie;

         – certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;

         – dovada promovării, în condițiile prevăzute prin prezentul Regulament, a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;

           – C.V.

            – 2 (două) fotografii tip legitimație;

           – 2 (două) dosare cu şină;

           – cererea tip de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care să rezulte că, în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen.

             Relații suplimentare la telefon nr. 0232217898 ; 0232211322.

1. 1115-2015_Hotarare_Consiliu_UNBR-completare-regulament 

2. 1116-2015_Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2015

3. 1117-2015_Hotarare_Regulament-examen-2015-republicare

REZULTATE VERIFICARE DOSARE ADMITERE IN PROFESIE 2015

TABEL CU REZULTATELE VERIFICĂRII DOSARELOR CANDIDAŢILOR CARE S-AU ÎNSCRIS LA EXAMENUL DE INTRARE ÎN  PROFESIE CA AVOCAT DEFINITIV –  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Nr.crt  

Nume  Prenumele candidatului

Rezultatul  Verificărilor
1.      DASCĂLU  I. Liliana-Elena ADMIS
2.      ENIA  A. Alexandra ADMIS
3.      ROŞU V. Anişoara-Eugenia ADMIS
4.      MOROŞANU  J.  Oana-Mihaela ADMIS
5.      AMARANDEI  E.  Adriana ADMIS
6.      BALANOVICI X. Gabriela ADMIS
7.      PRISACARU GHE. Diana-Corina ADMIS
8.      BĂETU  I. Alina-Ludmila ADMIS

 

TABEL CU REZULTATELE VERIFICĂRII DOSARELOR CANDIDAŢILOR CARE S-AU ÎNSCRIS LA EXAMENUL DE INTRARE ÎN PROFESIE CA AVOCAT STAGIAR – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Nr.  

Nume şi prenumele candidatului

Rezultat verificare dosar
1. ABABEI-UNGUREANU D. Laura ADMIS
2. AGAVRILOAIE V. Maricica ADMIS
3. AGHERGHELOAE P.  Roxana-Felicia ADMIS
4. AILIESEI  D. Adrian ADMIS
5. AILIOAEI  P. Ramona-Ionela ADMIS
6. ALBESCU  ŞT. Ştefan ADMIS
7. ALEXANDRESCU C. Roxana ADMIS
8. ALEXOAIE I. Anca ADMIS
9. APINTILIOAEI C.  Cosmin-Daniel ADMIS
10. APOSTOL D. Paul-Iulian ADMIS
11. ARAMĂ FL. Alexandra-Ştefana ADMIS
12. AXINTE S. Andrei-Roland ADMIS
13. BABENCO  B. Sorin ADMIS
14. BABENCO  B. Dragoş ADMIS
15. BACUŞCĂ P. Diana ADMIS
16. BALAN  D. Iolanda-Alexandra ADMIS
17. BEJAN  GHI.N Claudia-Mihaela ADMIS
18. BELCHIM  G. Andrei-Octavian ADMIS
19. BERARIU  C. Ştefan ADMIS
20. BIZIM  DTR. Elena ADMIS
21. BLANARU I. Valentin-Gabinel ADMIS
22. BOBOC D. Iulia ADMIS
23. BOGDAN D. Elena-Andreea ADMIS
24. BOGDAN I.  Mihail ADMIS
25. BORŞ P. Mihaela-Gabriela ADMIS
26. BUGHIU I. Claudiu ADMIS
27. BULGARU  I. Daniela ADMIS
28. BUNESCU  GR .Dragoş ADMIS
29. BURUIANĂ FL. Adrian-Lucian ADMIS
30. BUSUIOC  P Ovidiu ADMIS
31. BUTNARIU  C.P Adriana-Elena ADMIS
32. BUTNARIU G. Veronica ADMIS
33. BUTNARIU S. Mihaela ADMIS
34. BUZILĂ GHE. Oana-Alexandra ADMIS
35. CADAR D. Lucian ADMIS
36. CALABALIC CTIN Elena-Daniela ADMIS
37. CALANCEA V. Bianca-Constantina ADMIS
38. CAPRARIU  D. Ioana ADMIS
39. CAZACU  M. Alexandra ADMIS
40. CÂRLESCU  C. Anca-Petronela ADMIS
41. CELMARE  N. Vasile ADMIS
42. CHELARU  C. Alexandru ADMIS
43. CHICHIRĂU  I. Ioana-Mădălina ADMIS
44. CHIFAN  S. M. Mircea ADMIS
45. CHIFIRIUC  M. Diana ADMIS
46. CILIAC  GHE. Madalina ADMIS
47. CIORNEI  L. George-Victor ADMIS
48. CODREANU  V.R. Olivian-Codrut ADMIS
49. COSTAȘ  DTR. Mircea-Dumitru ADMIS
50. COSTEA  GHE. Dan-Nicolaie ADMIS
51. COSTICĂ  C. Traian ADMIS
52. COSTICĂ  I. Ionela-Lavinia ADMIS
53. COZMEI  C. Mihaela ADMIS
54. COZMEI  G.D Sabina ADMIS
55. CREANGĂ I.C. Diana-Georgeta ADMIS
56. CRISTACHE  V. Carmen-Elena ADMIS
57. CROITORU  C. Ciprian-Constantin ADMIS
58. CUCUVEICĂ  G.M. Amalya-Elena ADMIS
59. DABO  .S Philip-Tudor ADMIS
60. DAMIAN  P. Ramona-Marinela ADMIS
61. DOBOȘ  I. Daniel-Toma ADMIS
62. DOBREANU  I. Ioana-Roxana ADMIS
63. DRAGOŞ CTIN. Andreea ADMIS
64. DRĂGAN  S.A Andra ADMIS
65. DUBLEA  V. Petru ADMIS
66. DULHAC  M,. Silviu-Mihail ADMIS
67. DUMITRESCU  C. Andreea-Mădălina ADMIS
68. ENACHE  E. Iustina-Carmina ADMIS
69. ENCIU  A. Codruţ-Aurelian ADMIS
70. FÂNARIU  A. Ştefan ADMIS
71. FETCU  L. Alina-Livia ADMIS
72. FILIOREANU  V. Andreea ADMIS
73. FINKELȘTAIN  E.  Diana ADMIS
74. GAŢU  S. Silviu-Gabriel ADMIS
75. GĂUREANU  P. Dragoş-Cosmin ADMIS
76. GHEORGHIŢĂ C. Valentin ADMIS
77. GHEORGHIU CL. Octavian-Mihai RESPINS
78. GHEORGHIU D.V. Oana-Claudia ADMIS
79. GHERGHEL M. Mariana-Oana ADMIS
80. GHERMAN. V Maria-Nicoleta ADMIS
81. GHIRVAN V. Ancuţa-Nicoleta ADMIS
82. GRAUR I. Alexandra-Mihaela ADMIS
83. GRAVELI-COZIANU-COZMA N. Bogdan-Florin ADMIS
84. GRIGOROVICI G. Andrei ADMIS
85. HONCIUC T.  Talida-Teodora ADMIS
86. HORĂTĂU DTR. Daniela-Nicoleta ADMIS
87. HORVÁTH I. Cristina-Mariana ADMIS
88. HRISCU C. Simona ADMIS
89. HUDIŞTEANU  M. Alexandru-Bogdan ADMIS
90. HUSARU  GHE. Monica ADMIS
91. IACOB  E. Ana-Cătălina RESPINS
92. ICHIM  I. Oana-Cătălina ADMIS
93. IOAN  G.I. Alexandru-Gabriel ADMIS
94. IPATE E. Tudor-Eugen ADMIS
95. IURCU V. Veaceslav ADMIS
96. IVANOV-MERA C. Andreea ADMIS
97. JAŞCANU M.  Liviu-Mihai ADMIS
98. JITARU D Diana-Andreea ADMIS
99. LATEŞ M. Elena-Andreea ADMIS
100. LAZAROVICI S Anamaria ADMIS
101. LAZĂR I. Laurian-Petru ADMIS
102. LAZĂR I.N. Ciprian-Constantin-Alexandru ADMIS
103. LĂCĂTUŞU N. Diana-Iuliana ADMIS
104. LUCACHE D.S Georgiana ADMIS
105. LUMAICU I. Mădălina-Georgiana ADMIS
106. MACOVEI V. Roxana-Maria ADMIS
107. MAFTECIUC  GHE. Ana-Maria ADMIS
108. MANCAŞ  C.O. Alin-Cosmin RESPINS
109. MANOLACHE M.FL Teodor RESPINS
110. MANOLE I  Roxana-Marinela ADMIS
111. MARCU N. Lăcrămioara-Mihaela ADMIS
112. MARDARE V. Condela ADMIS
113. MARINESCU O.  Ioana-Ştefania ADMIS
114. MATEESCU  L. Ştefania-Gabriela ADMIS
115. MĂIREAN  A. Marius-Georgel ADMIS
116. MELNIC  ŞT. Andriana ADMIS
117. MINGHEL  I. Adrian ADMIS
118. MOCANU  GHI. Dimitrie ADMIS
119. MOLDOVANU  V. Bogdan-George ADMIS
120. MOLDOVEANU  V.V. Alexandra ADMIS
121. MOMIŢĂ  D. Andrei-Alexandru ADMIS
122. MORARU  L. Ramona-Adina ADMIS
123. MOROŞEANU  N. Alexandra ADMIS
124. MOSCU  I. Alexandru ADMIS
125. MUJDEI  C. Larisa ADMIS
126. MUNTEANU  I. Mihai ADMIS
127. MURARIU  M. Alexandra ADMIS
128. MURGOCI  P. Petru-Bogdan ADMIS
129. MURGU  C. Silviu-Alexandru ADMIS
130. NAZARE  V. Elena-Veronica ADMIS
131. NEAGU  O. Victor-Cristian ADMIS
132. NEAMTU  C. Lacramioara ADMIS
133. NICA  R. Gabriel-Vlad ADMIS
134. NICHITA C. Ştefania ADMIS
135. NICOARĂ  I.C Alexandra-Ioana ADMIS
136. NICULI  E. Maria-Mirabela ADMIS
137. NIŢICĂ  C. Carmen-Adriana ADMIS
138. OBREJA  C. Garofiţa-Maria ADMIS
139. OLĂERU  C.. Ovidiu-Constantin ADMIS
140. OPREA GHE. Ştefan ADMIS
141. PANCIUC D. Alexandra ADMIS
142. PAPA GHE. Simona ADMIS
143. PARNEA ŞTEF Ștefan ADMIS
144. PATACHE D. Roxana-Maria ADMIS
145. PATRAŞC D. Alexandra-Cristina ADMIS
146. PAVEL N. Corneliu-Mihai ADMIS
147. PĂDURARIU M. Alexandra-Andreea ADMIS
148. PĂIUŞ  N. Liliana ADMIS
149. PĂIUŞ  V. Diana ADMIS
150. PĂUN  D. Georgiana ADMIS
151. PEŞTE  I. George ADMIS
152. PETRE  O. Ioana ADMIS
153. PETROV GR. Irina ADMIS
154. PINTILIE  R. Radu-Cezar ADMIS
155. PÎRLEA  S.  Alexandru-Claudiu ADMIS
156. PÎRŢU  V. Daniela ADMIS
157. PLĂMĂDĂ GHE. Alexandru-Florin ADMIS
158. PLĂMĂDEALĂ Maria-Irina ADMIS
159. POGAR  D. Iulian ADMIS
160. POPA  C.  Iulian-Sebastian ADMIS
161. POPA  C. Sorin-Daniel ADMIS
162. POPICA-LOGHIN  V. Alexandru ADMIS
163. POSTELNICU  P. Pavel-Dan ADMIS
164. PRELIPCIAN  D.R. Maria-Cristina ADMIS
165. PRETULA V. Maxim ADMIS
166. PRICOP I. Ioana-Mădălina ADMIS
167. PRÎSNEA C. Andrei ADMIS
168. RĂCHIŢEANU  V. Iuliana ADMIS
169. RESMERITA  M.D. Diana-Eliza ADMIS
170. REZNIC  V.  Alexandrin ADMIS
171. RÎNCĂ  J. Irina-Maria ADMIS
172. ROBU  GHE. Ancuţa-Simona ADMIS
173. ROIBU L.O. Ovidiu-Lorenzo ADMIS
174. ROŞU  I.V. Mircea-Alexandru ADMIS
175. ROȘU  V. Larisa-Georgiana ADMIS
176. ROTARU  C. Ionela-Alexandra ADMIS
177. RUSU-MATHE M.  Mihai-Eduard ADMIS
178. SANDU  GHE. Petronela-Alina ADMIS
179. SASCĂU  N. Valentin ADMIS
180. SBÂRNEA  I. Denisa ADMIS
181. SMERA  M. Mădălina-Ioana ADMIS
182. SPÎNU  C.Dragoş-Marian ADMIS
183. STRAT  R. Romeo-Lucian ADMIS
184. ȘOVA  I.V. Astrid-Ioana ADMIS
185. ŞTIRBU  C. Elena-Claudia ADMIS
186. ŞUHAN  C. Cosmin-Mirel ADMIS
187. TELETIN V. Ion-Ovidiu ADMIS
188. TICAU-CURELET H. Anca-Cristiana ADMIS
189. TIMOFTI V.  Radu-Petru ADMIS
190. TOADER C. Raluca-Elena ADMIS
191. TOMA GHE. Lenuţa-Loredana ADMIS
192. TOMA O. Alexandru ADMIS
193. TRIBOI M. Mihaita-Cristinel ADMIS
194. TUDORACHE C. Maria-Amalia ADMIS
195. TURCU E Ramona ADMIS
196. ŢĂRANU PO. Diana-Nicoleta ADMIS
197. UNGUREANU S. Corina-Cătălina ADMIS
198. UNGUREANU FL. Oana-Cătălina ADMIS
199. UNGUREANU R. Mihail-Emanuel ADMIS
200. UNGURIANU M Andreea-Maria ADMIS
201. URSU A. Monica-Andreea ADMIS
202. VARTOLOMEI M. Constantin ADMIS
203. VASILACHE V. Ionel ADMIS
204. VATAMANU I. Ioana ADMIS
205. VIERIU C. Alina ADMIS
206. ZAHARIA I. Ionela ADMIS