Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rbar1001/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 475

Convocator – Adunarea generală a avocaţilor din Baroul Iaşi

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

 CONVOCATOR

 

Conform  Hotărârii  Consiliului  Baroului  Iaşi  din  22 ianuarie 2014, la data de 11 martie 2014, începând cu ora 15.00, la Teatrul LUCEAFĂRUL, va avea loc Adunarea generală a avocaţilor din Baroul Iaşi.

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Depunerea jurământului de către avocaţii nou primiţi în Baroul Iaşi;

2. Darea de seamă contabilă pentru anul 2013 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Iaşi pentru anul 2014;

3. Raportul comisiei de cenzori a Baroului;

4. Raportul de activitate anuală al Consiliului Baroului Iaşi;

5. Darea de seamă contabilă a Filialei Iaşi a C.A.A. pe anul 2013 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014;

6. Raportul comisiei de cenzori a Filialei Iaşi a C.A.A;

 

 7. Alegerea delegaţilor Baroului Iaşi la Congresul U.N.B.R. care va avea loc în perioada 28 – 29 martie 2014 la Bucureşti;

 

8. Diverse.

 

Observaţii:

În legătură cu pct. 7 de pe ordinea de zi, precizăm că Baroul Iaşi va avea cinci delegaţi la Congres, iar depunerea candidaturilor se poate face până la data de 7 martie (inclusiv) la Decanatul Baroului.

 

DECAN,

Avocat Marius Sebastian STRIBLEA