Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rbar1001/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 475

Comisia de Disciplina

Comisia de Disciplina

In cadrul Baroului Iași se organizează şi funcţionează Comisia de disciplină, care este independentă de organele de conducere ale baroului, alcătuită din cinci membri, aleşi de Adunarea generala a baroului pe o perioada de patru ani. Pot fi membri ai comisiei de disciplină numai avocaţii care au o vechime de minimum 10 ani in profesie.

Comisia de disciplină a Baroului Iasi judecă, în primă instanţă, în complet de trei membri, abaterile disciplinare săvârşite de avocaţii înscrişi în cadrul acestuia, cu excepţia abaterilor săvârşite de decan şi de membrii Consiliului U.N.B.R.

Preşedintele comisiei de disciplină, cel care coordoneaza intreaga activitate a acesteia, îndeplineşte următoarele atribuţiuni principale:

  • ia măsurile necesare pentru organizarea şi buna funcţionare a activităţii comisiei ca instanţă disciplinară;
  • primeşte şi repartizează acţiunile disciplinare;
  • urmăreşte asigurarea dotărilor tehnico-materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii completelor de judecată;
  • stabileşte, prin tragere la sorţi, componenţa completelor de judecată;
  • urmăreşte formarea şi conservarea corespunzătoare a arhivei comisiei;
  • informează lunar, în scris, Preşedintele U.N.B.R. în legătură cu sancţiunile disciplinare aplicate avocaţilor de către completele de judecată constituite la nivelul Comisiei.
  • desemnează membrii unui alt complet de judecată care urmează să judece eventualele cereri de abţinere sau de recuzare;
  • ţine evidenţa centralizată a completelor de judecată care au soluţionat cauzele deduse judecăţii.