Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rbar1001/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 475

Adunarea generală a avocaților din Baroul Iași – 07 Mai 2015

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL IAŞI

CONVOCATOR

Conform Hotărârii Consiliului Baroului Iaşi din 28.01.2015, la data de 07 mai 2015, începând cu ora 14.00, la Teatrul LUCEAFĂRUL, va avea loc Adunarea generală a avocaților din Baroul Iași.

Ordinea de zi va fi următoarea:

  1. 1. Depunerea jurământului de către avocaţii nou primiţi în Baroul Iaşi;
  2. Darea de seamă contabilă pentru anul 2014 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Iași pentru anul 2015;
  3. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori a Baroului Iași;
  4. Prezentarea raportului de activitate anuală al Consiliului Baroului Iaşi;
  5. Darea de seamă contabilă a Filialei Iaşi a C.A.A. pe anul 2014 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015;
  6. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori a Filialei Iaşi a C.A.A.;
  7. Alegerea:

Decanului;

membrilor Consiliului Baroului (12);

membrilor Comisiei de cenzori (3);

membrilor Comisiei de disciplină (9);

reprezentantului Baroului Iași în Comisia centrală de disciplină;

delegaților Baroului Iași la Congresul U.N.B.R. care va avea loc la București în perioada 6 – 7 iunie 2015 (5).

  1. Diverse.

Observaţii: În legătură cu pct. 7 de pe ordinea de zi, precizăm că depunerea candidaturilor se poate face în perioada 20 – 25 aprilie 2015 la Secretariatul Baroului.