Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rbar1001/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 475

Admitere 2015

COMUNICAT

EXAMEN DE ADMITERE IN PROFESIE – 2015

        Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice – sesiunea septembrie 2015 – se va desfăşura în ziua de 14 septembrie 2015, pentru toţi candidaţii.

Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susținerea unei probe tip grilă la următoarele discipline:

– organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

– drept civil;

– drept procesual civil;

– drept penal;

– drept procesual penal.

          Centrul teritorial Iaşi va organiza examenul de primire în profesie pentru barourile: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui.

          Dosarul de înscriere se va depune la secretariatul Baroului Iaşi în intervalul 31 iulie 201517 august 2015, între orele 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare, în două exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar).

  1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

            – certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate;

            – actul de identitate în copie;

            – diploma de licenţă, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

           – dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”);

         – certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

         – certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de medicul de familie;

         – certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;

         – certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost inscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

            – 2 (două) fotografii tip legitimație;

           – 2 (două) dosare cu şină;

            – cererea tip de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care să rezulte că, în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen. Totodată, candidatul va indica în declaraţie dacă doreşte să urmeze cursurile de pregătire iniţială în cadrul I.N.P.P.A. central sau într-un centru teritorial al I.N.P.P.A. În toate cazurile, candidaţii au dreptul de a opta pentru pregătirea profesională iniţială în cadrul sediului central al I.N.P.P.A;

  1. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

            – certificatul de naştere, în copie legalizată;

            – actul de identitate în copie;

            – diploma de licenţă, în copie legalizată; în  cazul în care diploma de licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;

            – dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original (taxa de înscriere  este de 1000 lei şi se va achita în contul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015”);

          – certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;

          – certificat privind starea de sănătate a candidatului eliberat de medicul de familie;

         – certificat de evaluare psihiatrică eliberat de un medic specialist psihiatru;

         – dovada promovării, în condițiile prevăzute prin prezentul Regulament, a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;

           – C.V.

            – 2 (două) fotografii tip legitimație;

           – 2 (două) dosare cu şină;

           – cererea tip de înscriere la examen va fi însoţită de o declaraţie din care să rezulte că, în cazul în care va fi declarat admis, candidatul înţelege că nu poate să se înscrie în alt barou decât cel la care a depus cererea de înscriere la examen.

             Relații suplimentare la telefon nr. 0232217898 ; 0232211322.

 

1. 1115-2015_Hotarare_Consiliu_UNBR-completare-regulament 

2. 1116-2015_Hotarare_Consiliu-organizare-Examen-2015

3. 1117-2015_Hotarare_Regulament-examen-2015-republicare